Køb og salg

Vil du købe en kolonihave?


Leder du efter en dejlig kolonihave, er du velkommen til at skrive dig på vores venteliste. 


Haverne i Nordmarken H/F tilbydes først til dem, der står på venteliste. Hvis ingen på ventelisten ønsker at byde på den have, der er til salg, udbydes den til andre efter 3 uger. 


Ønsker du at komme på venteliste hos Nordmarken H/F, skal du kontakte os per mail. 


Det koster kr. 150 at komme på vores venteliste. 

Ønsker du at sælge?


1. Kontakt formand eller kasserer. Salg eller overdragelse kan kun ske gennem bestyrelsen

2. Din have (og hus) skal være lovliggjort - det skal ske inden vurdering, og det er en forudsætning for salg

3. Bestil vurdering hos kasseren. Gebyr kr. 600,- (betales til kasserer ved bestilling)

4. Download og udfyld ejererklæring samt løsøreliste i tre eksemplarer (se nedenfor)

5. Afvent vurdering

6. Nu kan din have sættes til salg - Udarbejd dokument med information om haven, fotos og kontaktoplysninger. FØRST tilbydes huset til dem, der står på ventelist. DERNÆST kan huset sælges til andre via opslag, facebook, hjemmeside eller andet.

7. Når lejemålet er solgt aftales tidspunkt med bestyrelsen ift. overdragelse. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange tingbogsattest.